- Ceník - Platný 1.4.2019

Ceník je individuální, a odvíjí se od požadavku zákazníka. Cena zakázky se vyhotovuje dle zadání projektu.